Positief contact
Graag willen wij als school goed contact met alle ouders en betrokkenen. Het is gebleken dat kinderen beter leren als ouders op een positieve manier betrokken zijn bij school. Als er dingen spelen, horen wij die graag. Als u het ergens niet mee eens bent of zich zorgen over maakt, mag u dat ook laten weten. Opstekers vernemen we trouwens ook graag. We steken in op directe lijnen met betrekking tot de communicatie. Als het mogelijk is om een probleem of zorg te bespreken of op te lossen valt met de leerkracht zelf, dan zien we graag dat het contact met de leerkracht wordt gelegd. Vindt u het noodzakelijk of prettig om de directie ergens over te spreken, dan kan dat uiteraard ook. Wij staan met zijn allen, als team open voor feedback om daar op de juiste wijze mee om te gaan. 
Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken met de leerkracht, ib-er of directeur als u hem/haar ergens over wilt spreken. Ook is het mogelijk om een e-mail te sturen naar de leerkracht of de directie.

 Vakanties en studiedag 2019-2020

Herfstvakantie       

21 oktober t/m 25 oktober 2019

Kerstvakantie       

23 december t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

17 februari t/m 21 februari 2020

Paasweekend       

10 april t/m 13 april 2020

meivakantie           

27 april t/m 8 mei 2020

Hemelvaart           

21 t/m 22 mei 2020

Pinksteren             

31 mei t/m 1 juni 2020

Zomervakantie

6 juli t/m 16 augustus 2020

 

Vrije dagen vanwege team-studiedagen:
- vrijdag 6 december 2019
- maandag 2 maart 2020
- woensdag 18 maart 2020
- vrijdag 12 juni 2020