'Ik sta samen sterk'

Kopwerk onderwijs 800x566

Samen alle kansen van de wereld?

Wat mogen ouders van een Kopwerk school verwachten?

Allereerst dat je kind gelukkig kan opgroeien. De school moet daarbij een veilige plek zijn waar kinderen zich met elkaar kunnen ontwikkelen door te spelen en te leren. Zo’n school willen wij graag, samen met u, iedere dag vorm geven.

Je wilt dat je kind taal leert om zichzelf en de wereld steeds beter te begrijpen. Je wilt dat je kind goed leert rekenen en lezen zodat het straks in de volwassen wereld zijn of haar kansen kan grijpen. Aan zo’n school willen we, samen met u, iedere dag verder bouwen.

Je wilt dat je kind in een wereld, die enorm snel verandert, straks de juiste kennis en vaardigheden heeft.

De basisschool die pas begint als kinderen vier jaar zijn, met een meester of juf vòòr de klas en kinderen die allemaal hetzelfde doen, is niet meer passend in deze tijd. Kinderen leren al veel voor de basisschoolperiode. Een doorgaande lijn met de kinderopvang is enorm belangrijk. Aan zo’n duurzame toekomstbestendige school willen we graag samen met u werken!

Samen alle kansen van de wereld!

We zijn de afgelopen tijd de samenwerking met een aantal partners aangegaan; Stichting Schooltij, Stichting Surplus en Stichting Kappio. Op de hierboven genoemde thema’s hebben we elkaar gevonden. Door te leren van en met elkaar en elkaar te ondersteunen, kunnen we nog mooiere resultaten boeken. Iedere school krijgt daarbij alle ruimte en steun om dit op eigen wijze vorm te geven en verder te ontwikkelen.

Daarvoor hebben ouders en school elkaar voor nodig. Met minder doen we onze kinderen tekort.


Jan Bot en John Deckers, bestuurders Stichting Kopwerk

Zie voor meer informatie: www.kopwerk.nl


Geografisch gebied

Het werkgebied van Kopwerk bestreek in 2013 de gemeenten Den Helder, Enkhuizen, Harenkarspel, Hollands Kroon, Medemblik, Schagen, Stede Broec en Texel. Per 1 januari 2013 zijn de gemeenten Schagen, Harenkarspel en Zijpe samengevoegd in de nieuwe gemeente Schagen.

Publieke jaarverslag Stichting Kopwerk

Download hier het publieke jaarverslag van Stichting Kopwerk