Vanaf vrijdag 15 september start de bovenbouw met WNT met het thema: Het menselijk lichaam. 
Werkt u in de gezondheidszorg en kunt u bijdragen aan dit thema of heeft u materialen over dit thema. 
Wij houden ons van harte aanbevolen.

foto's bezoek ambulance